Közép-Budai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01.-2023.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diana u. 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető munkájának támogatása, a vezető helyettesítése távollét esetén, kapcsolattartás, pályázatok, jogszabályok követése, helyettesítések szervezése, nyilvántartása belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,,
 •         legalább 3-5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 •         cselekvőképesség,
 •         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •         vezetői munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 •         részletes szakmai önéletrajz,
 •         szakmai motivációs levél,
 •         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hellnerné Nádor Ildikó intézményvezető nyújt, a +36 1 395-8167 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Hellnerné Nádor Ildikó intézményvezető részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. Az intézményvezető javaslatára a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.jokaiiskola.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot aláírt, szkennelt formában kérjük benyújtani. Az email tárgyában kérjük feltüntetni: "intézményvezető-helyettesi pályázat".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Különös közzétételi lista

Az adott ponthoz tartozó aloldal a "Hivatkozás" feliratra kattintva érhető el.

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához - Hivatkozás
 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége - Hivatkozás
 3. Az országos mérés-értékelés eredményei - Hivatkozás
 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói - Hivatkozás
 5. A volt általános iskolai tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolamon elért eredményei, középiskolai továbbtanulási mutatóik - Hivatkozás
 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége - Hivatkozás
 7. Iskolai tanév helyi rendje - Hivatkozás
 8. Iskolai osztályok száma illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma - Hivatkozás
 9. Az Oktatási Hivatal 2017. szeptember 22-én Intézmény ellenőrzést  tartott a Svábhegyi Jókai Iskolában. Az elkészült szakértői összegző dokumentumot itt olvashatják. - Hivatkozás
 10. Hatályos szakmai alapdokumentum 2017.09.01-től - Letöltés

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

tantárgy megnevezése

pedagógusok száma

szakképzettsége

iskolai végzettsége

magyar

4

általános iskolai tanár

főiskola

matematika

2

általános iskolai tanár

főiskola


egyetem

történelem

2

általános iskolai tanár

főiskola

biológia

3

általános iskolai tanár

főiskola

földrajz

3

 általános iskolai tanár

főiskola

fizika

1

általános iskolai tanár

főiskola

kémia

1

általános iskolai tanár

főiskola

német nyelv

4

4 fő általános iskolai tanár

főiskola

angol nyelv

2

2 fő középiskolai

tanár

egyetem

 

ének

1

általános iskolai tanár

főiskola

informatika

1

általános iskolai tanár

főiskola

technika

2

általános iskolai tanár

főiskola

testnevelés

3

1 fő általános iskolai tanár

2 fő középiskolai

tanár

főiskola


egyetem

rajz

1

1 fő középiskolai tanár

egyetem

néptánc

1

általános iskolai tanár

főiskola

fejlesztő pedagógus

1

gyógypedagógus

egyetem

alsó tagozat

10

tanító

főiskola

napközi

9

tanító

főiskola

könyvtáros tanár 1 középiskolai tanár egyetem

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

feladatkör

létszám

szakképzettsége

iskolai végzettsége

gyermekvédelmi felelős

1

általános iskolai tanár

főiskola

rendszergazda

1

rendszerinformatikus

felsőfokú szakképesítés

iskolatitkár

1

folyamat szervező

középiskola

humán és gazdasági referens

1

andragógus

főiskola

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma 2017/2018-as tanév

osztály

összes létszám

1.a

26

1.b

23+1

1.c

 25

2.a

28+1

2.c

24

3.a

24+2

3.c

22+2

4.a

23+2

4.c

23+1

5.a

 20+4

5.b

20+2

5.c

 18+3

6.a

 22+1

6.c

 27+1

7.a

23+2

7.c

 13+6

8.a

17+1

8.c

16+1

Mindösszesen

394+30